دومین کنفرانس مدیریت استراتژیک

دومین کنفرانس مدیریت استراتژیک

سازمان کنفرانس:

عنوان کنفرانس: کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک

رئیس کنفرانس: دکتر علی دیواندری (دانشگاه تهران)

دبیر علمی کنفرانس: دکتر علی حیدری (دانشگاه تهران)

دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر حسین صفری (دانشگاه تهران)

* محورهای کنفرانس:

۱- کارآفرینی استراتژیک

۲- مدیریت تحول استراتژیک

۳- رهبری و تفکر استراتژیک

۴- سرمایه ­های فکری استراتژیک

۵- هوشمندی استراتژیک کسب­ وکار

۶- استراتژی­های همکاری و مشارکت

۷- قابلیت­های پویا و نوآوری استراتژیک

۸- استراتژی­های رقابتی و رقابت ­پذیری

۹- مسئولیت اجتماعی و پایداری کسب ­وکار

* زمان برگزاری:
۴ و ۵ آذرماه ۱۳۹۳

* محل برگزاری:

سالن اجتماعات الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و سالن­های جنبی

* زبان برگزاری کنفرانس:

فارسی

* کمیته علمی:

تعداد ۳۲ نفر شامل ۱۸ نفر از اعضاي هیات علمی دانشگاه تهران، ۱۲ نفر از اعضاي هیات علمی ۱۰ دانشگاه و مرکز علمی معتبر داخلی و ۲ نفر از ۲ مرکز علمی بین المللی

* رویه پذیرش مقاله:

یک مرحله ­اي که طی آن تعداد ۴۱۵ مورد مقاله دریافت شد.

* تعداد مقالات پذیرفته شده:

۵۵ مورد پذیرش مقاله شامل ۲ مورد چاپ در نشریه علمی- پژوهشی، ۱۱ مورد ارائه شفاهی،۱۹ مورد ارائه پوستر و ۲۵ مورد صرفا چاپ در مجموعه مقالات کنفرانس

* تعداد سخنرانان:

۱۵ سخنرانی تخصصی که ۱۳ مورد توسط سخنرانان داخلی و ۲ مورد آن توسط سخنرانان بین­ المللی ارائه شد

* تعداد کارگاه های تخصصی:

۵ مورد که ۴ مورد توسط مدعوین داخلی و ۱ مورد آن توسط مدعوین بین ­المللی ارائه شد

* عناوین کارگاه ها:

  • استفاده از شبیه سازي براي آموزش استراتژیک و توسعه تفکراستراتژیک، تحلیل محیط کسب ­وکار
  • تبیین استراتژي توسعه محصول جدید با رویکرد نوآوري باز در شرکت ایران خودرو
  • ارزیابی شایستگی تفکر استراتژیک در مدیران
  • مهارت تفکر استراتژیک: حلقه گمشده در تدوین استراتژي

* تعداد شرکت کنندگان در کنفرانس:

۴۲۳ نفر

* حامیان کنفرانس:

بانک پارسیان، بانک ملت، هلدینگ استیل آذین ایرانیان، بیمه پارسیان، ردبول، مؤسسه مدیران جوان پویا