اولین کنفرانس مدیریت استراتژیک

سازمان کنفرانس

عنوان کنفرانس: کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک

رئیس کنفرانس: دکتر رضا راعی (دانشگاه تهران)

دبیر علمی کنفرانس: دکتر مجتبی امیری (دانشگاه تهران)

دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر طاهر روشندل (دانشگاه تهران)

محورهای کنفرانس

۱٫ تفکر استراتژیک

۲٫ آینده نگاری و آینده پژوهی

۳٫ مدیریت استراتژیک سازمانهای هولدینگ

۴٫ مدیریت استراتژیک منابع انسانی

۵٫ مدیریت استراتژیک دانش

۶٫ مدیریت استراتژیک بازار

۷٫ مدیریت استراتژیک برند

۸٫ مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات

۹٫ مدیریت استراتژیک پروژه

۱۰٫ مدیریت پیمانهای استراتژیک

۱۱٫ مدیریت استراتژیک ریسک

۱۲٫ جاری سازی (پیاده سازی) استراتژی و همسوسازی استراتژیک

۱۳٫ کنترل استراتژیک و کنترل استراتژی

۱۴٫ کارت امتیازی متوازن (BSC)

۱۵٫ مدیریت استراتژیک و عملکرد

۱۶٫ هوشمندی کسب وکار

۱۷٫ مدیریت تحولات استراتژیک

۱۸٫ مدل های کسب وکار  (نمای جریان ارزش(

۱۹٫ یادگیری سازمانی

۲۰٫ استراتژی اقیانوس آبی

۲۱٫ مدیریت استراتژیک در شرایط بحران و رکود

۲۲٫ تصمیم گیری و برنامه ریزی استراتژیک در شرایط عدم قطعیت

۲۳٫ مدیریت استراتژیک در سازمانهای دولتی

۲۴٫ آمادگی استراتژیک

۲۵٫ عارضه یابی استراتژیک

۲۶٫ نوآوری استراتژی

* زمان برگزاری

۱۵ و ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۲

*محل برگزاری

سالن اجتماعات الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و سالن­های جنبی

* زبان برگزاری کنفرانس

فارسی و انگلیسی

* کمیته علمی

تعداد ۱۴ نفر عضو کمیته علمی که همگی آنها از اعضاي هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران بودند.

* رویه پذیرش مقاله

یک مرحله ­اي که طی آن تعداد ۱۴۲ مورد مقاله دریافت شد.

* تعداد مقالات پذیرفته شده

۳۹ مورد پذیرش مقاله شامل ۹ مورد ارائه شفاهی و ۳۰ مورد بصورت پوستری .

تعداد سخنرانان

۱۳ سخنرانی تخصصی که همگی آنها توسط سخنرانان داخلی ارائه شد.

حامیان کنفرانس

بانک ملت ، بانک پاسارگاد ، شرکت مانی ، موسسه آموزش عالی آزاد بهار، شرکت چرم درسا، شرکت مانی