مخاطبان

 • مخاطبان این کنفرانس شامل گروه های ذیل است

  • اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها
  • مدیران­ عامل شرکت­ها و سازمان­ها
  • مدیران اجرایی
  • مدیران و کارشناسان استراتژی
  • مدیران توسعه سازمان و منابع انسانی
  • مدیران توسعه کسب­ وکار
  • کارآفرینان
  • مشاوران مدیریت
  • صاحبان کسب­ وکارهای کوچک و متوسط
  • و کلیه فعالان عرصه کسب­ وکار و محققان علوم اجتماعی و مدیریت