تماس با ما

تلفن های تماس

88220537 – 88229733 – 88229901

فکس

89773002

آدرس

تهران – کارگر شمالی – جنب پل نصر (گیشا) – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران – دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

info [at] icsm.ut.ac.ir

tehranmanagement-adress