ثبت نام در کنفرانس


نکات قابل توجه


حضور در کنفرانس منوط به پرداخت قطعی هزینه می باشد.
هر فرد یا سازمان تنها میتواند از یک مورد از تخفیفات بهره مند گردد.
ثبت نام کنندگان در دوره های قبلی کنفرانس از 15% تخفیف برخوردار می باشند.
از آنجایی که مبالغ ثبت نام به حساب دانشگاه واریز می گردد و عودت آن پس از واریز مقدور نمی باشد، لذا تنها در صورتی که حضورتان در همایش قطعی است نسبت به واریز اقدام فرمایید.
به منظور ایجاد سهولت در امر ثبت نام برای سازمان ها، بهتر است سازمان ها و شرکت ها از فرم ثبت نام گروهی استفاده نموده و در صورتی که تعداد افراد ثبت نامی آن ها بیش از 10 نفر می باشد، جهت اطلاع از میزان تخفیفات قبل از واریز وجه با دبیرخانه کنفرانس تماس حاصل فرمایند.
در صورت استفاده از تخفیف دانشجویی، تصویر کارت دانشجویی همراه با فرم ثبت نام ارسال گردد.
هر نفر در کنفرانس فقط می تواند حداکثر برای دو مقاله ثبت نام نماید.