زمانبندی

– مهلت ارسال چکیده مقالات تا 15 آبان ماه 1397

– مهلت ارسال اصل مقالات تا 30 آبان 1397

– نتایج داوری مقالات تا 20 آذر

 زمان برگزاری

3 بهمن ماه : سالن همایش های بین المللی صدا و سیما

4 بهمن ماه : دانشکده مدیریت دانشگاه تهران