.

زمان بندی ارسال مقالات

– مهلت ارسال چکیده مقالات تا ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷

– مهلت ارسال اصل مقالات تا ۳۰ آبان ۱۳۹۷

– نتایج داوری مقالات تا ۱۰ دی ماه ۱۳۹۷

 زمان برگزاری

سه شنبه ۱۴ اسفند ماه ۹۷ : سالن همایش های بین المللی صدا و سیما

چهارشنبه ۱۵ اسفند ماه ۹۷ : دانشکده مدیریت دانشگاه تهران