• تاریخچه کنفرانس

  کنفرانس مدیریت استراتژیک جایگاه ویژه‌ای در بین کنفرانس‌های معتبر مدیریتی ایران دارد. سالهاست که این کنفرانس توسط دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار می گردد.

  نگاهی به پیشینه برپایی کنفرانس مدیریت استراتژیک توسط دانشکده مدیریت دانشگاه تهران نشان می‌دهد که:

  1- نخستین کنفرانس مدیریت استراتژیک در 15 و 16 آبان سال 1392 با حضور اساتید، پژوهشگران و متخصصان حوزه مدیریت استراتژیک در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.

  2- در 27 و 28 آبان سال 1393، دومین کنفرانس مدیریت استراتژیک تحت عنوان «کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک» با محوریت «نوآوری و پویایی کسب و کار» در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد و از آن پس با ایجاد شدن دبیرخانه دائمی، مقرر شد که این کنفرانس هر سال یا هردو سال یکبار توسط دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار گردد.

  3- سومین کنفرانس مدیریت استراتژیک در 24 و 25 آذر سال 1394 در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.

  4- چهارمین کنفرانس مدیریت استراتژیک در روزهای 16 و 17 آذر ماه سال 95 با ساختاری متفاوت در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد. کنفرانس این دوره برای نخستین بار به صورت بین المللی و دوزبانه، و تحت عنوان «چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک» برگزار شد. سخنرانان و شرکت کنندگان کنفرانس از کشورهای گوناگون بودند. این دوره از کنفرانس با استقبال گسترده دانش پژوهان، مدیران و کارشناسان حوزه مدیریت و استراتژی همراه بود.

  5- پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک در روزهای 4 و 5 بهمن ماه سال 1397 در سالن همایش های بین المللی صدا و سیما و دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. کنفرانس پنجم همانند کنفرانس چهارم با تغییرات زیادی همراه است. از جمله اینکه برای نخستین بار بخش آکادمیک و کاربردی در دو روز مجزا برگزار خواهند شد.