.

تاریخچه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

کنفرانس مدیریت استراتژیک جایگاه ویژه‌ای در بین کنفرانس‌های معتبر مدیریتی ایران دارد. سالهاست که این کنفرانس توسط دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار می گردد.

پیشینه برپایی کنفرانس مدیریت استراتژیک توسط دانشکده مدیریت دانشگاه تهران به شرخ زیر می باشد:

۱- نخستین کنفرانس مدیریت استراتژیک

در ۱۵ و ۱۶ آبان سال ۱۳۹۲ با حضور اساتید، پژوهشگران و متخصصان حوزه مدیریت استراتژیک در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.

۲- دومین کنفرانس مدیریت استراتژیک

در ۲۷ و ۲۸ آبان سال ۱۳۹۳،  تحت عنوان «کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک» با محوریت «نوآوری و پویایی کسب و کار» در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد و از آن پس با ایجاد شدن دبیرخانه دائمی، مقرر شد که این کنفرانس هر سال یا هردو سال یکبار توسط دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار گردد.

۳- سومین کنفرانس مدیریت استراتژیک

در ۲۴ و ۲۵ آذر سال ۱۳۹۴ در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.

۴- چهارمین کنفرانس مدیریت استراتژیک

در روزهای ۱۶ و ۱۷ آذر ماه سال ۹۵ با ساختاری متفاوت در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد. کنفرانس این دوره برای نخستین بار به صورت بین المللی و دوزبانه، و تحت عنوان «چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک» برگزار شد. سخنرانان و شرکت کنندگان کنفرانس از کشورهای گوناگون بودند. این دوره از کنفرانس با استقبال گسترده دانش پژوهان، مدیران و کارشناسان حوزه مدیریت و استراتژی همراه بود.

۵- پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

در روزهای ۱۴ و ۱۵ اسفند ماه سال ۱۳۹۷ در سالن همایش های بین المللی صدا و سیما و دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. کنفرانس پنجم همانند کنفرانس چهارم با تغییرات و نو آوری های زیادی همراه است.