عناوین کارگاه های کنفرانس

 

کارگاه۱) استراتژی و تاکتیک های مدیریت تغییر:
(رویکرد شناختی)
کارگاه۲) مدیریت استراتژیک سازمان
به کمک نرم افزار مبتنی بر وب دستنامه مدیریت استراتژیک
مدرس کارگاه:
مدرس کارگاه:

سر فصل ها
سر فصل ها

ماهیت، ضرورت  و استراتژی تغییر

تغییر فردی

رویکرد رفتاری، شناختی و سایر رویکردها به تغییر

تاکتیک ها و تکنیک های تغییر

تغییر تیمی و نقش های تیمی

فرآیند تغییر در تیم

تغییر سازمانی

قابلیت تغییر سازمانی

مدل­های راهبری تغییر سازمانی

جمع ­بندی و مطالعه موردی

 

ارائه در خصوص روندهای نوین مدیریت استراتژیک

بررسی نارسایی‌های عملیاتی مدیریت استراتژیک در سازمان‌های ایرانی

بررسی سیستم های سنتی برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک و علل ناکارآمدی آنان

معرفی نرم افزارهای بین المللی در حوزه مدیریت استراتژیک

معرفی نرم افزار دستنامه مدیریت استراتژیک (برگرفته از نتایج طرح تحقیقاتی قرارداد به شماره ۱۱۸۸۵۷ دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، مجری: دکتر هاشم آقازاده. برگزیده شده به عنوان طرح کاربردی برجسته در ۲۷ امین جشنواره پژوهش‌های برتر دانشگاه تهران)

معرفی مدل بومی الماس در مدیریت استراتژیک

توضیح روش استفاده از نرم افزار دستنامه مدیریت استراتژیک

بررسی نمونه عملی برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک توسط نرم افزار

پرسش و پاسخ

مدت زمان کارگاه : ۲ ساعت   

زمان برگزاری : ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۷

مکان برگزاری : دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مدت زمان کارگاه : ۲ ساعت   

زمان برگزاری : ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۷

مکان برگزاری : دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

کارگاه۳) تدوین سناریوهای تامین مالی استارت‌آپ‌ها
کارگاه۴) کاربرد تکنيک های نگاشت شناختي در تدوین
چشم انداز استراتژیک
مدرس کارگاه:
 مدرس کارگاه:
سر فصل ها
سر فصل ها

چالش‌های تفکر در شرایط پیچیده و مبهم

خواستگاه سناریو به عنوان پرکاربردترین و مهمترین روش آینده‌پژوهی

یادگیری عوامل ساخت آینده

شناسایی روندها و عوامل موثر بر تامین مالی استارت‌آپ‌ها

تعیین عوامل قابل پیش‌بینی و عدم‌قطعیت‌ها

تعیین پیشران‌ها و منطق سناریوپردازی

تدوین سناریوهای تامین مالی استارت‌آپ‌ها

همراه با معرفی نرم‌افزارهای تخصصی و کاربرد آن در هر مرحله از تدوین سناریو (میک‌مک، مک‌تور، سناریو ویزارد)

بخش تئوری کارگاه:  مقدمه ای از کاربرد علوم شناختی در توسعة دانش مدیریت استراتژیک

 معرفی تکنیکهای نگاشت شناختی (نگاشت علّی، تکنیک شبکه ویژگیها، –

نگاشت شناختی فازی، ZMET و …)

بخش عملی کارگاه: استفاده از یکی از تکینکهای مبتنی بر استعاره (تصویری) برای تعیین چشم انداز سازمان در کارگاه.

 

 

 

 

مدت زمان کارگاه : ۲ ساعت   

زمان برگزاری : ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۷

مکان برگزاری : دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مدت زمان کارگاه : ۲ ساعت   

زمان برگزاری : ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۷

مکان برگزاری : دانشکده مدیریت دانشگاه تهران