.

فرم ثبت نام پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

.

.

پی نوشت ۱: برای دریافت فرم ثبت نام کنفرانس لطفا فرم زیر دانلود نموده و پس از تکمیل، طبق دستور العمل داخل فرم آن را ارسال نمایید.

پی نوشت ۲: برای ثبت نام های گروهی بالای ۵ نفر در دسته ثبت نام آزاد، ۶۰ هزار تومان تخفیف در نظر گرفته می شود.

.