مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

نگاه استراتژیک به تولید محصولات سازمان های خبری: استراتژی های خرد و کلان در تولید گزارش خبری تلویزیونی

مارس 14, 2017/توسط مدیر سایت

نقش مديريت استرات‍ژيك استعداد در عملكرد سازماني (مطالعۀ موردی: دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

مارس 14, 2017/توسط مدیر سایت

مفهوم‌پردازی «مزیت دوسوتوان» در شرکت‌های هلدینگ؛ تحقق هم‌زمان رشد و سودآوری

آوریل 9, 2017/توسط مدیر سایت

فهم و تبیین پدیدۀ «پشیمانی استراتژیکِ سازمانی»

مارس 14, 2017/توسط مدیر سایت

طراحی مدل تفکر استراتژیک برای دستیابی به مدل کسب‎وکار بنگاه صنعتی با رویکرد مدل‎سازی ساختاری تفسیری

مارس 14, 2017/توسط مدیر سایت

طراحی الگوی منسجم و پویای جاری‌سازی راهبردی با به‌کارگیری روش هوشین کانری (مطالعۀ موردی: وزارت نیرو)

مارس 14, 2017/توسط مدیر سایت

شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت صنعت لیزینگ کشور

مارس 14, 2017/توسط مدیر سایت

شناسایی و اولویت‏ بندی ابعاد و اجزای مدل کسب‏وکار اپراتورهای تلفن همراه ایران

مارس 14, 2017/توسط مدیر سایت

سند راهبردی ارتقای سطح رضایت مشترکین صنعت برق کشور

مارس 14, 2017/توسط مدیر سایت

سنجش تأثیر استراتژی‏های رقابتی بر عملکرد سازمان

مارس 14, 2017/توسط مدیر سایت

سناریو‌نگاری شرکتی در راستای ساماندهی DNA سازمانی

آوریل 9, 2017/توسط مدیر سایت

رقابت همکارانه‌: مروری بر تنشی در استراتژی

مارس 14, 2017/توسط مدیر سایت

چارچوب مفهومی طراحی سامانۀ رصد و کنترل برنامۀ استراتژیک در سازمان (‌مطالعۀ موردی: برنامۀ راهبردی 1404 وزارت نیرو)

مارس 14, 2017/توسط مدیر سایت

تدوین، ارزیابی و انتخاب استراتژی برای شرکت تیام شبکه با مدل ترکیبی SWOT و AHP

مارس 14, 2017/توسط مدیر سایت

تدوین نقشۀ استراتژیک بخش معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان با رویکرد ترکیبی کارت امتیازی متوازن و مدل‌سازی تفسیری ساختاری

مارس 14, 2017/توسط مدیر سایت

تدوین راهبردهای توسعۀ بندرانزلی با استفاده از تکنیک SWOT و ماتریس کمّی برنامه‌ریزی استراتژیک (QSPM)

مارس 14, 2017/توسط مدیر سایت

تبیین اثر خلاقیت و نوآور‏ی‏پذیری بر عملکرد نوآورانۀ بنگاه (مطالعۀ موردی: شرکت‏های دانش‏بنیانِ حوزۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات)

مارس 14, 2017/توسط مدیر سایت

تأثیر سرمایۀ فکری بر قابلیت‌های پویای سازمانی

مارس 14, 2017/توسط مدیر سایت

تأثیر آینده‏نگاری شرکتی بر تصمیمات استراتژیک و عملکرد شرکت

مارس 14, 2017/توسط مدیر سایت

به‌کارگیری رویکرد سناريونگاری منطق شهود (ILS)، برای تدوین سناریوهای آیندۀ حیات یکی از پالايشگاه‏های گاز کشور‌ در شرایط کاهش خوراک

آوریل 9, 2017/توسط مدیر سایت

برنامه‏ ریزی استراتژیک مبتنی بر سناریو (مطالعۀ موردی: شرکت گروه اقتصاد سابین)

مارس 14, 2017/توسط مدیر سایت

بررسی وضعیت حاکمیت شرکتی در شرکت های دولتی پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران

مارس 14, 2017/توسط مدیر سایت

بررسی مفهوم رقابت‏ پذیری با رویکرد نوآوری در اقتصاد دانش‏بنیان برای کشورهای منتخب

مارس 14, 2017/توسط مدیر سایت

بررسی تغییر سازمانی از دیدگاه معناسازی

مارس 14, 2017/توسط مدیر سایت

بررسی تأثیر ابعاد مدیریت تجربۀ مشتری بر عملکرد واحدهای تولیدی از طریق متغیر میانجی استراتژی تمایز

مارس 14, 2017/توسط مدیر سایت

بازارگرایی به‎مثابۀ یکی از انواع جهت ‏گیری‏های استراتژیک شرکتی: مفهوم، پیشایندها و نتایج

مارس 14, 2017/توسط مدیر سایت

ارزیابی تأثیر انعطاف ‏پذیری استراتژیک در انتخاب ساختار ائتلاف ‏های استراتژیک: مطالعه‏ ای در حوزۀ پیمانکاری تأسیسات و تجهیزات صنعتی

مارس 14, 2017/توسط مدیر سایت

ارائۀ چارچوبی به‌منظور ارزیابی و اولویت‏بندی استراتژی‏ها بر‌مبنای مدل کارت امتیازی متوازن با ترکیب روش‏های سوارا و کوپراس خاکستری

مارس 14, 2017/توسط مدیر سایت

ارائۀ چارچوبی برای الزامات کليدی پياده‌سازي موفق نقشۀ جامع علمی کشور

مارس 14, 2017/توسط مدیر سایت

The Relationship between Top Managers’ Strategic Thinking Capability and Firm’s Entrepreneurial Orientation

مارس 14, 2017/توسط مدیر سایت

Leadership Styles and Type of Organization

مارس 14, 2017/توسط مدیر سایت

Innovation Strategy, from R&D to Open Innovation; Review and Recommendations

مارس 14, 2017/توسط مدیر سایت

Developing DEMATEL-CCA Hybrid Algorithm Approach to Analyze the Causal Relations on Global Competitiveness Pillars

مارس 14, 2017/توسط مدیر سایت

A Typology of Strategic Relationships in Religious Tourism Business Networks

مارس 14, 2017/توسط مدیر سایت