چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک در تالار الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در تاریخ های 16 و 17 آذرماه سال 1395 برگزار خواهد شد.

آدرس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران : تهران ، خیابان امیرآباد ( کارگر شمالی )، جنب پل گیشا ( نصر) .

tehranmanagement-adress

4

1

2

3