اعضای بین المللی کمیته علمی پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک از دانشگاه های زیر هستند:

  • دانشگاه ملبورن
  • دانشگاه سوفولک
  • دانشگاه منچستر متروپولیتن
  • دانشگاه تیلبورگ
  • دانشگاه فلوریدا آتلانتیک
  • دانشگاه ایالتی کالیفرنیا