دکتر نادر سیدکلالی، عضو هیأت علمی گروه مدیریت استراتژیک پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، به عنوان دبیر اجرایی پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک منصوب شد. زمینه تخصصی ایشان مدیریت استراتژیک است. ایشان مدرس دانشگاه تهران هستند و به عنوان مدیر و مشاور در حوزه مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در سازمان ها و شرکت های متعددی از جمله بانک ملت، سرمایه گذاری هلال احمر، صندوق ذخیره فرهنگیان، مؤسسه اعتباری ملل، همراه اول و …  فعالیت داشته اند.