پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک در روزهای 3 و 4 بهمن ماه سال 1397 برگزار خواهد شد. امسال کنفرانس به شکلی متفاوت با سال های پیشین برگزار می شود. روز 3 بهمن در سالن همایش های بین المللی صدا و سیما و روز 4 بهمن در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. روز اول به صورت کاربردی و روز دوم به صورت آکادمیک خواهد بود.