مقالات دریافتی از محققان محترم که به عنوان مقالات برگزیده انتخاب و معرفی شوند، در کتابچه الکترونیک کنفرانس منتشر و در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) نمایه خواهند گردید.