سناریو‌نگاری شرکتی در راستای ساماندهی DNA سازمانی

  • نویسندگان

    ‌اسماعیل ملک‌اخلاق ـ دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

    محبوبه اسماعیلی* ـ دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

    * نویسندۀ مسئول: محبوبه اسماعیلی                                                           E-mail: mahbube_esmaili@phd.guilan.ac.ir

  • چکیده

    سناریو‌نگاری روش آینده‌پژوهانه‎ای است که در آن تلاش می‎شود داستان درک‎پذیری با سازگاری منطقی و عقلانی از آیندۀ سازمان تصویر شود. به این‌ترتیب درک بهتری از احتمالات آینده به‌وجود می‌آید و کشف گزینه‏های پیش ‏رو ممکن می‏شود. DNA سازمان ابزاری برای تحلیل و شناخت سازمان به‎شمار می‎رود. از آنجا که DNA سازمان بر این اصل مبتنی است که هر سازمان ویژگی‏های منحصر‌به‌فرد خود را دارد و تمام کنش‏ها و واکنش‏ها در سازمان تحت تأثیر نوع DNA  آنهاست، این مقاله قصد دارد نشان دهد که چگونه می‏توان با توجه به DNA سازمان، سناریو‌نگاری منحصر‌به‌فردی انجام داد تا آیندۀ سازمان تا حد قابل قبولی تحت کنترل مدیریت قرار گیرد. بدین منظور، پس از مروری بر تعاریف متغیرهای تحقیق، به توصیف، تحلیل و ارزیابی مدل‏های پیشنهادی در حوزة سناریو‌نگاری و DNA سازمانی پرداخته می‏شود. سپس، مدلی در سناریو‌نگاری برای ساماندهی DNA سازمان به‌منظور کنترل آیندۀ سازمان پیشنهاد داده خواهد شد.