چاپ مقالات برگزیده کنفرانس مدیریت استراتژیک در مجلات علمی و پژوهشی و ISC دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

” مقالات دریافتی حاصل از پژوهش های میدانی که پس از برگزاری کنفرانس به عنوان مقاله برگزیده انتخاب و معرفی می شوند، جهت چاپ در نشریات علمی و پژوهشی (که در ISC هم نمایه می شوند) دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با اولویت در فرآیند داوری و پذیرش قرار خواهند گرفت.”

مهلت ارسال چکیده مقالات تمدید شد

با توجه به استقبال بی نظیر اساتید، دانشجویان و محققان از “کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک” و تماس های مکرر این عزیزان با دبیرخانه کنفرانس مبنی بر تمدید مهلت ارسال مقالات، به اطلاع می‌رساند، مهلت ارسال چکیده مقالات تا 15 آبان ماه 1395 تمدید شده است.