مدیر سایت

اسفند ۲۴, ۱۳۹۵

A Typology of Strategic Relationships in Religious Tourism Business Networks

نویسندگان Ali Heidari, Assistant Prof., Production and Operation Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran Hamid Reza Yazdani .Assistant Prof., Human Resource Management, University […]
اسفند ۲۴, ۱۳۹۵

Innovation Strategy, from R&D to Open Innovation; Review and Recommendations

Innovation Strategy, from R&D to Open Innovation; Review and Recommendations نویسندگان ‌Manouchehr Ansari ,Associate Prof., Faculty of Management, University of Tehran, Iran Ehsan Soltanifar ,Lecturer, Faculty […]
اسفند ۲۴, ۱۳۹۵

برنامه‏ ریزی استراتژیک مبتنی بر سناریو (مطالعۀ موردی: شرکت گروه اقتصاد سابین)

برنامه‏ ریزی استراتژیک مبتنی بر سناریو (مطالعۀ موردی: شرکت گروه اقتصاد سابین) . نویسندگان حمیدرضا یزدانی ـ استادیار مدیریت منابع انسانی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، […]
اسفند ۲۴, ۱۳۹۵

شناسایی و اولویت‏ بندی ابعاد و اجزای مدل کسب‏وکار اپراتورهای تلفن همراه ایران

شناسایی و اولویت‏ بندی ابعاد و اجزای مدل کسب ‏وکار اپراتورهای تلفن همراه ایران نویسندگان حمیدرضا نورعلیزاده*ـ استادیار گروه مهندسی و مدیریت کسب‎وکار، دانشکدۀ مهندسی پیشرفت،دانشگاه […]
اسفند ۲۴, ۱۳۹۵

رقابت همکارانه‌: مروری بر تنشی در استراتژی

رقابت همکارانه‌: مروری بر تنشی در استراتژی نویسندگان محسن نظری ـ دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران محمود کمره‏ای‌ ـ استاد گروه […]
اسفند ۲۴, ۱۳۹۵

تأثیر آینده ‏نگاری شرکتی بر تصمیمات استراتژیک و عملکرد شرکت

تأثیر آینده‏ نگاری شرکتی بر تصمیمات استراتژیک و عملکرد شرکت نویسندگان اسماعیل ملک‌اخلاق ـ دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه گیلان، رشت، ایران رضا سلیمانی* ـ دانشجوی دکتری […]
اسفند ۲۴, ۱۳۹۵

شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت صنعت لیزینگ کشور

شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت صنعت لیزینگ کشور نویسندگان داوود مسگریان حقیقی ـ دکتری مدیریت استراتژیک، دانشگاه ادینبورگ، اسکاتلند صادق قادری کنگاوری* ـ دانشجوی […]
اسفند ۲۴, ۱۳۹۵

تبیین اثر خلاقیت و نوآور‏ی‏پذیری بر عملکرد نوآورانۀ بنگاه (مطالعۀ موردی: شرکت‏های دانش‏بنیانِ حوزۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات)

تبیین اثر خلاقیت و نوآور‏ی‏ پذیری بر عملکرد نوآورانۀ بنگاه (مطالعۀ موردی: شرکت‏های دانش‏بنیانِ حوزۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات) نویسندگان وحید محمدی*ـ دانشجوی دکتری مدیریت فناوری، […]
اسفند ۲۴, ۱۳۹۵

بررسی مفهوم رقابت‏ پذیری با رویکرد نوآوری در اقتصاد دانش ‏بنیان برای کشورهای منتخب

بررسی مفهوم رقابت ‏پذیری با رویکرد نوآوری در اقتصاد دانش‏بنیان برای کشورهای منتخب نویسندگان مسعود قاراخانی ده‌ سرخی*ـ دانشجوی کارشناسی ارشد رشتۀ MBA، دانشگاه خوارزمی، تهران، […]