مدیر سایت

اسفند ۲۴, ۱۳۹۵

تدوین، ارزیابی و انتخاب استراتژی برای شرکت تیام شبکه با مدل ترکیبی SWOT و AHP

تدوین، ارزیابی و انتخاب استراتژی برای شرکت تیام شبکه با مدل ترکیبی SWOT و AHP نویسندگان بابک رشیدی آشتیانی *ـ دانشجوی کارشناسی ارشد MBA، دانشکدۀ مدیریت، […]
اسفند ۲۴, ۱۳۹۵

ارائۀ چارچوبی برای الزامات کليدی پياده‌سازي موفق نقشۀ جامع علمی کشور

ارائۀ چارچوبی برای الزامات کليدی پياده‌سازي موفق نقشۀ جامع علمی کشور نویسندگان محمد‌باقر رستمی*ـ دانشجوي دکتري مديريت آينده‏پژوهي، دانشگاه عالي دفاع ملي، تهران، ایران محمد‌رضا مخبر […]
اسفند ۲۴, ۱۳۹۵

سنجش تأثیر استراتژی‏های رقابتی بر عملکرد سازمان

سنجش تأثیر استراتژی‏های رقابتی بر عملکرد سازمان نویسندگان عباسعلی رستگار*ـ دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، ایران امین همتی ـ […]
اسفند ۲۴, ۱۳۹۵

تأثیر سرمایۀ فکری بر قابلیت‌های پویای سازمانی

تأثیر سرمایۀ فکری بر قابلیت‌های پویای سازمانی نویسندگان علی حیدری ـ استادیار گروه MBA، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران نادر سیدکلالی ـ دکتری تخصصی مدیریت، […]
اسفند ۲۴, ۱۳۹۵

ارائۀ چارچوبی به‌منظور ارزیابی و اولویت‏بندی استراتژی‏ها بر‌مبنای مدل کارت امتیازی متوازن با ترکیب روش‏های سوارا و کوپراس خاکستری

ارائۀ چارچوبی به‌منظور ارزیابی و اولویت ‏بندی استراتژی‏ها بر‌مبنای مدل کارت امتیازی متوازن با ترکیب روش‏های سوارا و کوپراس خاکستری نویسندگان جلیل حیدری دهوئی *ـ استادیار […]
اسفند ۲۴, ۱۳۹۵

بررسی تغییر سازمانی از دیدگاه معناسازی

بررسی تغییر سازمانی از دیدگاه معناسازی نویسندگان الهام حیدری*ـ دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران * نویسندۀ مسئول: الهام حیدری        […]
اسفند ۲۴, ۱۳۹۵

بررسی وضعیت حاکمیت شرکتی در شرکت های دولتی پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی وضعیت حاکمیت شرکتی در شرکت های دولتی پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران نویسندگان محسن حمیدیان ـ استادیار گروه حسابداری، دانشکدۀ اقتصاد و حسابداری دانشگاه […]
اسفند ۲۴, ۱۳۹۵

ارزیابی تأثیر انعطاف ‏پذیری استراتژیک در انتخاب ساختار ائتلاف ‏های استراتژیک: مطالعه‏ ای در حوزۀ پیمانکاری تأسیسات و تجهیزات صنعتی

ارزیابی تأثیر انعطاف ‏پذیری استراتژیک در انتخاب ساختار ائتلاف‏های استراتژیک: مطالعه‏ ای در حوزۀ پیمانکاری تأسیسات و تجهیزات صنعتی نویسندگان سید حسین جلالی*ـ دانشجوی دکتری سیاست‏گذاری […]
اسفند ۲۴, ۱۳۹۵

نقش مديريت استرات‍ژيك استعداد در عملكرد سازماني (مطالعۀ موردی: دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

نقش مديريت استرات‍ژيك استعداد در عملكرد سازماني (مطالعۀ موردی: دانشگاه علوم پزشکی مشهد) نویسندگان سید محمد تفرشی ـ استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت حیدریه، ایران […]