مدیر سایت

اسفند ۲۴, ۱۳۹۵

تبیین اثر خلاقیت و نوآور‏ی‏پذیری بر عملکرد نوآورانۀ بنگاه (مطالعۀ موردی: شرکت‏های دانش‏بنیانِ حوزۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات)

تبیین اثر خلاقیت و نوآور‏ی‏ پذیری بر عملکرد نوآورانۀ بنگاه (مطالعۀ موردی: شرکت‏های دانش‏بنیانِ حوزۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات) نویسندگان وحید محمدی*ـ دانشجوی دکتری مدیریت فناوری، […]
اسفند ۲۴, ۱۳۹۵

بررسی مفهوم رقابت‏ پذیری با رویکرد نوآوری در اقتصاد دانش ‏بنیان برای کشورهای منتخب

بررسی مفهوم رقابت ‏پذیری با رویکرد نوآوری در اقتصاد دانش‏بنیان برای کشورهای منتخب نویسندگان مسعود قاراخانی ده‌ سرخی*ـ دانشجوی کارشناسی ارشد رشتۀ MBA، دانشگاه خوارزمی، تهران، […]
اسفند ۲۴, ۱۳۹۵

سند راهبردی ارتقای سطح رضایت مشترکین صنعت برق کشور

سند راهبردی ارتقای سطح رضایت مشترکین صنعت برق کشور نویسندگان مهدی فرهادخانی *ـ مربی، مهندسی سیستم‎های اقتصادی و اجتماعی، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران غلامرضا حیدری ـ […]
اسفند ۲۴, ۱۳۹۵

فهم و تبیین پدیدۀ «پشیمانی استراتژیکِ سازمانی»

. فهم و تبیین پدیدۀ «پشیمانی استراتژیکِ سازمانی» نویسندگان شهریار عزیزی ـ دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران بهمن […]
اسفند ۲۴, ۱۳۹۵

تدوین راهبردهای توسعۀ بندرانزلی با استفاده از تکنیک SWOT و ماتریس کمّی برنامه‌ریزی استراتژیک (QSPM)

تدوین راهبردهای توسعۀ بندرانزلی با استفاده از تکنیک SWOT و ماتریس کمّی برنامه‌ریزی استراتژیک نویسندگان حمزه امین طهماسبی* ـ استادیار مهندسی صنایع، دانشگاه گیلان، رودسر، ایران […]
اسفند ۲۴, ۱۳۹۵

بررسی تأثیر ابعاد مدیریت تجربۀ مشتری بر عملکرد واحدهای تولیدی از طریق متغیر میانجی استراتژی تمایز

بررسی تأثیر ابعاد مدیریت تجربۀ مشتری بر عملکرد واحدهای تولیدی از طریق متغیر میانجی استراتژی تمایز نویسندگان محمد طالقانی ـ دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکدۀ مدیریت […]
اسفند ۲۴, ۱۳۹۵

طراحی مدل تفکر استراتژیک برای دستیابی به مدل کسب‎وکار بنگاه صنعتی با رویکرد مدل‎سازی ساختاری تفسیری

طراحی مدل تفکر استراتژیک برای دستیابی به مدل کسب‎وکار بنگاه صنعتی با رویکرد مدل‎سازی ساختاری تفسیری نویسندگان علی اصغر شیره پزآرانی *ـ دانشجوي دکتری مدیریت بازرگانی، […]
اسفند ۲۴, ۱۳۹۵

نگاه استراتژیک به تولید محصولات سازمان های خبری: استراتژی های خرد و کلان در تولید گزارش خبری تلویزیونی

نگاه استراتژیک به تولید محصولات سازمان های خبری: استراتژی های خرد و کلان در تولید گزارش خبری تلویزیونی نویسندگان سیدمهدی شریفی ـ استادیار گروه مدیریت رسانه، […]
اسفند ۲۴, ۱۳۹۵

بازارگرایی به‎مثابۀ یکی از انواع جهت ‏گیری‏های استراتژیک شرکتی: مفهوم، پیشایندها و نتایج

بازارگرایی به‎مثابۀ یکی از انواع جهت‏ گیری‏های استراتژیک شرکتی: مفهوم، پیشایندها و نتایج نویسندگان نادر سیدکلالی *ـ دکتری تخصصی مدیریت، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران […]