مطالب توسط مدیر سایت

اعلام نتایج داوری چکیده مقالات

چکیده کلیه مقالات ارسالی، داوری شده و نتیجه در کارتابل نویسنده مکاتبه گر قابل مشاهده است. نویسندگانی که چکیده مقالات آنها پذیرفته شده است می توانند اصل مقالات خود را ارسال نمایند. لطفاً هرچه زودتر اقدام فرمایید.

اعضای کمیته علمی پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

اعضای کمیته علمی پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک انتخاب شدند. در کمیته علمی امسال، اساتید و محققان حوزه مدیریت کشور از دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز علمی زیر حضور دارند: • دانشگاه تهران • پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی • دانشگاه تربیت مدرس • دانشگاه شهید بهشتی • پژوهشگاه صنعت نفت • […]