کافه استراتژی

جولای 5, 2019

استراتژی به مثابه گفتمان

استراتژی به مثابه گفتمان مولفه‏ های تحلیل گفتمان فوکو گفتمان را در ارتباط با قدرت و دانش تعریف می‏کند. به عبارت دیگر از نظر فوکو گفتمان […]