مقالات کنفرانس چهارم

جولای 5, 2019

Developing DEMATEL-CCA Hybrid Algorithm Approach to Analyze the Causal Relations on Global Competitiveness Pillars

Developing DEMATEL-CCA Hybrid Algorithm Approach to Analyze the Causal Relations on Global Competitiveness Pillars Mohammad Reza Mehregan Prof. of Operational Research, University of Tehran, Tehran, Iran Rohollah […]
جولای 5, 2019

The Relationship between Top Managers’ Strategic Thinking Capability and Firm’s Entrepreneurial Orientation

The Relationship between Top Managers’ Strategic Thinking Capability and Firm’s Entrepreneurial Orientation Nader Seyed Kalali* PhD. of Strategic Management, Faculty of Management, University of Tehran, Iran […]
جولای 5, 2019

A Typology of Strategic Relationships in Religious Tourism Business Networks

A Typology of Strategic Relationships in Religious Tourism Business Networks Ali Heidari* Assistant Prof., Production and Operation Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran […]
جولای 5, 2019

Leadership Styles and Type of Organization

Leadership Styles and Type of Organization Sirous Tabrizi* PhD Candidate, Sessional Instructor, Faculty of Education, University of Windsor, Windsor, Canada Mohammad Kabirnejat PhD Candidate Hashtrood Branch, […]
جولای 5, 2019

Innovation Strategy, from R&D to Open Innovation; Review and Recommendations

Innovation Strategy, from R&D to Open Innovation; Review and Recommendations Manouchehr Ansari* Associate Prof., Faculty of Management, University of Tehran, Iran Ehsan Soltanifar Lecturer, Faculty of […]
جولای 5, 2019

سناریو‌نگاری شرکتی در راستای ساماندهی DNA سازمانی

سناریو‌نگاری شرکتی در راستای ساماندهی DNA سازمانی ‌اسماعیل ملک‌اخلاق ـ دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه گیلان، رشت، ایران محبوبه اسماعیلی* ـ دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه گیلان، […]
جولای 5, 2019

برنامه‏ریزی استراتژیک مبتنی بر سناریو (مطالعۀ موردی: شرکت گروه اقتصاد سابین)

برنامه‏ریزی استراتژیک مبتنی بر سناریو (مطالعۀ موردی: شرکت گروه اقتصاد سابین) حمیدرضا یزدانی *ـ استادیار مدیریت منابع انسانی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران نیما نوح‏پیشه، […]
جولای 5, 2019

شناسایی و اولویت‏بندی ابعاد و اجزای مدل کسب‏وکار اپراتورهای تلفن همراه ایران

شناسایی و اولویت‏بندی ابعاد و اجزای مدل کسب‏وکار اپراتورهای تلفن همراه ایران حمیدرضا نورعلیزاده*ـ استادیار گروه مهندسی و مدیریت کسب‎وکار، دانشکدۀ مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و […]
جولای 5, 2019

رقابت همکارانه‌: مروری بر تنشی در استراتژی

رقابت همکارانه‌: مروری بر تنشی در استراتژی محسن نظری ـ دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران محمود کمره‏ای‌ ـ استاد گروه مخابرات، […]
جولای 5, 2019

تأثیر آینده‏نگاری شرکتی بر تصمیمات استراتژیک و عملکرد شرکت

تأثیر آینده‏نگاری شرکتی بر تصمیمات استراتژیک و عملکرد شرکت اسماعیل ملک‌اخلاق ـ دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه گیلان، رشت، ایران رضا سلیمانی* ـ دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری بازرگانی، […]
جولای 5, 2019

شناسایی و اولویت¬بندی عوامل کلیدی موفقیت صنعت لیزینگ کشور

شناسایی و اولویت­بندی عوامل کلیدی موفقیت صنعت لیزینگ کشور  داوود مسگریان حقیقی ـ دکتری مدیریت استراتژیک، دانشگاه ادینبورگ، اسکاتلند صادق قادری کنگاوری* ـ دانشجوی دکتری مدیریت […]
جولای 5, 2019

تبیین اثر خلاقیت و نوآور‏ی‏پذیری بر عملکرد نوآورانۀ بنگاه (مطالعۀ موردی: شرکت‏های دانش‏بنیانِ حوزۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات)

تبیین اثر خلاقیت و نوآور‏ی‏پذیری بر عملکرد نوآورانۀ بنگاه (مطالعۀ موردی: شرکت‏های دانش‏بنیانِ حوزۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات) وحید محمدی *ـ دانشجوی دکتری مدیریت فناوری، دانشکدۀ […]
جولای 5, 2019

بررسی مفهوم رقابت‏پذیری با رویکرد نوآوری در اقتصاد دانش‏بنیان برای کشورهای منتخب

بررسی مفهوم رقابت‏پذیری با رویکرد نوآوری در اقتصاد دانش‏بنیان برای کشورهای منتخب مسعود قاراخانی ده‌سرخی *ـ دانشجوی کارشناسی ارشد رشتۀ MBA، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران ام‌البنین […]
جولای 5, 2019

سند راهبردی ارتقای سطح رضایت مشترکین صنعت برق کشور

سند راهبردی ارتقای سطح رضایت مشترکین صنعت برق کشور مهدی فرهادخانی *ـ مربی، مهندسی سیستم‎های اقتصادی و اجتماعی، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران غلامرضا حیدری ـ استادیار […]
جولای 5, 2019

فهم و تبیین پدیدۀ «پشیمانی استراتژیکِ سازمانی»

فهم و تبیین پدیدۀ «پشیمانی استراتژیکِ سازمانی»  شهریار عزیزی ـ دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران بهمن حاجی‏پور ـ […]
جولای 5, 2019

تدوین راهبردهای توسعۀ بندرانزلی با استفاده از تکنیک SWOT و ماتریس کمّی برنامه‌ریزی استراتژیک (QSPM)

تدوین راهبردهای توسعۀ بندرانزلی با استفاده از تکنیک SWOT و ماتریس کمّی برنامه‌ریزی استراتژیک (QSPM) حمزه امین­طهماسبی* ـ استادیار مهندسی صنایع، دانشگاه گیلان، رودسر، ایران محدثه […]
جولای 5, 2019

بررسی تأثیر ابعاد مدیریت تجربۀ مشتری بر عملکرد واحدهای تولیدی از طریق متغیر میانجی استراتژی تمایز

بررسی تأثیر ابعاد مدیریت تجربۀ مشتری بر عملکرد واحدهای تولیدی از طریق متغیر میانجی استراتژی تمایز محمد طالقانی ـ دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکدۀ مدیریت و […]
جولای 5, 2019

مفهوم‌پردازی «مزیت دوسوتوان» در شرکت‌های هلدینگ؛ تحقق هم‌زمان رشد و سودآوری

مفهوم‌پردازی «مزیت دوسوتوان» در شرکت‌های هلدینگ؛ تحقق هم‌زمان رشد و سودآوری محمد طالاری ـ دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران سید حمید خدادادحسینی* […]
جولای 5, 2019

طراحی مدل تفکر استراتژیک برای دستیابی به مدل کسب‎وکار بنگاه صنعتی با رویکرد مدل‎سازی ساختاری تفسیری

طراحی مدل تفکر استراتژیک برای دستیابی به مدل کسب‎وکار بنگاه صنعتی با رویکرد مدل‎سازی ساختاری تفسیری علی اصغر شیره پزآرانی *ـ دانشجوي دکتری مدیریت بازرگانی، مرکز […]
جولای 5, 2019

نگاه استراتژیک به تولید محصولات سازمان¬های خبری: استراتژی¬های خرد و کلان در تولید گزارش خبری تلویزیونی

نگاه استراتژیک به تولید محصولات سازمان­های خبری: استراتژی­های خرد و کلان در تولید گزارش خبری تلویزیونی سیدمهدی شریفی ـ استادیار گروه مدیریت رسانه، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه […]
جولای 5, 2019

بازارگرایی به‎مثابۀ یکی از انواع جهت‏گیری‏های استراتژیک شرکتی: مفهوم، پیشایندها و نتایج

بازارگرایی به‎مثابۀ یکی از انواع جهت‏گیری‏های استراتژیک شرکتی: مفهوم، پیشایندها و نتایج نادر سیدکلالی *ـ دکتری تخصصی مدیریت، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران سیدمعین طباطبایی‏پورـ […]
جولای 5, 2019

به‌کارگیری رویکرد سناريونگاری منطق شهود (ILS)، برای تدوین سناریوهای آیندۀ حیات یکی از پالايشگاه‏های گاز کشور‌ در شرایط کاهش خوراک

به‌کارگیری رویکرد سناريونگاری منطق شهود (ILS)، برای تدوین سناریوهای آیندۀ حیات یکی از پالايشگاه‏های گاز کشور‌ در شرایط کاهش خوراک سعید رعیت‌پیشه *ـ کارشناس‎ارشد مدیریت صنعتی، […]
جولای 5, 2019

تدوین، ارزیابی و انتخاب استراتژی برای شرکت تیام شبکه با مدل ترکیبی SWOT و AHP

   تدوین، ارزیابی و انتخاب استراتژی برای شرکت تیام شبکه با مدل ترکیبی SWOT و AHP بابک رشیدی آشتیانی *ـ دانشجوی کارشناسی ارشد MBA، دانشکدۀ مدیریت، […]
جولای 5, 2019

ارائۀ چارچوبی برای الزامات کليدی پياده‌سازي موفق نقشۀ جامع علمی کشور

ارائۀ چارچوبی برای الزامات کليدی پياده‌سازي موفق نقشۀ جامع علمی کشور محمد‌باقر رستمی*ـ دانشجوي دکتري مديريت آينده‏پژوهي، دانشگاه عالي دفاع ملي، تهران، ایران محمد‌رضا مخبر دزفولی […]
جولای 5, 2019

سنجش تأثیر استراتژی‏های رقابتی بر عملکرد سازمان

سنجش تأثیر استراتژی‏های رقابتی بر عملکرد سازمان عباسعلی رستگار*ـ دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، ایران امین همتی ـ کارشناس‎ارشد […]
جولای 5, 2019

تأثیر سرمایۀ فکری بر قابلیت‌های پویای سازمانی

تأثیر سرمایۀ فکری بر قابلیت‌های پویای سازمانی علی حیدری ـ استادیار گروه MBA، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران نادر سیدکلالی ـ دکتری تخصصی مدیریت، دانشکدۀ […]
جولای 5, 2019

ارائۀ چارچوبی به‌منظور ارزیابی و اولویت‏بندی استراتژی‏ها بر‌مبنای مدل کارت امتیازی متوازن با ترکیب روش‏های سوارا و کوپراس خاکستری

ارائۀ چارچوبی به‌منظور ارزیابی و اولویت‏بندی استراتژی‏ها بر‌مبنای مدل کارت امتیازی متوازن با ترکیب روش‏های سوارا و کوپراس خاکستری جلیل حیدری دهوئی *ـ استادیار گروه مدیریت […]
جولای 5, 2019

بررسی تغییر سازمانی از دیدگاه معناسازی

بررسی تغییر سازمانی از دیدگاه معناسازی الهام حیدری*ـ دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران صص. 118 – 105 چکیده معناسازی مفهومی است که […]
جولای 5, 2019

بررسی وضعیت حاکمیت شرکتی در شرکت¬های دولتی پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی وضعیت حاکمیت شرکتی در شرکت­های دولتی پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران محسن حمیدیان ـ استادیار گروه حسابداری، دانشکدۀ اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی، […]
جولای 5, 2019

ارزیابی تأثیر انعطاف‏پذیری استراتژیک در انتخاب ساختار ائتلاف‏های استراتژیک: مطالعه‏ای در حوزۀ پیمانکاری تأسیسات و تجهیزات صنعتی

ارزیابی تأثیر انعطاف‏پذیری استراتژیک در انتخاب ساختار ائتلاف‏های استراتژیک: مطالعه‏ای در حوزۀ پیمانکاری تأسیسات و تجهیزات صنعتی سید حسین جلالی*ـ دانشجوی دکتری سیاست‏گذاری بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت، […]
جولای 5, 2019

نقش مديريت استرات‍ژيك استعداد در عملكرد سازماني (مطالعۀ موردی: دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

نقش مديريت استرات‍ژيك استعداد در عملكرد سازماني (مطالعۀ موردی: دانشگاه علوم پزشکی مشهد) سید محمد تفرشی ـ استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت حیدریه، ایران سید […]
جولای 5, 2019

چارچوب مفهومی طراحی سامانۀ رصد و کنترل برنامۀ استراتژیک در سازمان (‌مطالعۀ موردی: برنامۀ راهبردی 1404 وزارت نیرو)

چارچوب مفهومی طراحی سامانۀ رصد و کنترل برنامۀ استراتژیک در سازمان (‌مطالعۀ موردی: برنامۀ راهبردی 1404 وزارت نیرو) اشرف‌السادات پسندیده* ـ استادیار سیاستگذاری فناوری، پژوهشگاه نیرو، […]
جولای 5, 2019

طراحی الگوی منسجم و پویای جاری‌سازی راهبردی با به‌کارگیری روش هوشین کانری (مطالعۀ موردی: وزارت نیرو)

طراحی الگوی منسجم و پویای جاری‌سازی راهبردی با به‌کارگیری روش هوشین کانری (مطالعۀ موردی: وزارت نیرو) هانیه آرزمجو *ـ استادیار مدیریت بازرگانی، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران […]