مقالات کنفرانس پنجم

جولای 5, 2019

تأثیر سرمایۀ فکری بر قابلیت‌های پویای سازمانی

تأثیر سرمایۀ فکری بر قابلیت‌های پویای سازمانی علی حیدری ـ استادیار گروه MBA، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران نادر سیدکلالی ـ دکتری تخصصی مدیریت، دانشکدۀ […]
جولای 5, 2019

شناخت مدیریتی و سازمانی: گذشته، حال و آینده

شناخت مدیریتی و سازمانی: گذشته، حال و آینده نادر سیدکلالی ـ استادیار مدیریت راهبردی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران صص. 220- 232 چکیده […]
جولای 5, 2019

بررسي و ارزيابي هم‎راستايي استراتژي‎ها و مدل كسب‎و‎كار در مجتمع صنعتي ماموت و ارائه راهكارهاي بهبود

بررسي و ارزيابي هم‎راستايي استراتژي‎ها و مدل كسب‎و‎كار در مجتمع صنعتي ماموت و ارائه راهكارهاي بهبود نگار فيروزفر ـ كارشناس ارشد، گروه مديريت اجرايي، دانشگاه شهيد […]
جولای 5, 2019

ارائه چارچوب مفهومی کنترل استراتژیک مبتنی بر پردازش‌های شناختی کارآفرین در شرکت‌های نوپا

ارائه چارچوب مفهومی کنترل استراتژیک مبتنی بر پردازش‌های شناختی کارآفرین در شرکت‌های نوپا علیرضا ولیان ـ دانشجوی دکتری، گروه مدیریت استراتژیک، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران […]
جولای 5, 2019

مدل توسعه حرفه‎ای مدیران: استراتژی سودآوری پایدار صنعت بانکداری ایران

مدل توسعه حرفه‎ای مدیران: استراتژی سودآوری پایدار صنعت بانکداری ایران حسن عاشقی ـ دکتری مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، […]
جولای 5, 2019

نوآوری مدل کسب‌وکار: رویکرد رهبری دوسوتوان

نوآوری مدل کسب‌وکار: رویکرد رهبری دوسوتوان علی حیدری ـ استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران فاطمه ملایی ـ دانشجوی کارشناسی ارشد MBA، […]
جولای 5, 2019

مرور نظام‌مند بر ادبیات الگوی ساختاری در اتحادهای استراتژیک

مرور نظام‌مند بر ادبیات الگوی ساختاری در اتحادهای استراتژیک سید حسین جلالی ـ کاندیدای دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران طهمورث حسنقلی‎پور […]
جولای 5, 2019

بررسی نقش تکنولوژی بر رفتار عرضه‌کنندگان در پلتفرم‌های مشارکتی

بررسی نقش تکنولوژی بر رفتار عرضه‌کنندگان در پلتفرم‌های مشارکتی مصطفی جعفری‌نژاد ـ دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت کسب‎وکار، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران رزا هندیجانی […]
جولای 5, 2019

تعیین عوامل کلیدی موفقیت پروژه‎‌های PPP در بخش راه‎سازی بر اساس رویکرد ذی‎نفعان

تعیین عوامل کلیدی موفقیت پروژه‎‌های PPP در بخش راه‎سازی بر اساس رویکرد ذی‎نفعان حسین اسماعیلی ـ کارشناس ارشد، گروه MBA، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران […]
جولای 5, 2019

Optimization of Performance Evaluation Strategies in One of the Government Organizations (Application of Operational Research in the Evaluation of Strategic Options)

Optimization of Performance Evaluation Strategies in One of the Government Organizations  (Application of Operational Research in the Evaluation of Strategic Options) Mohammad Azadeh Instructor of Mathematics, […]
جولای 5, 2019

A Strategic Networking Approach to Religious Destinations (Case Study: Atabat in Iraq)

A Strategic Networking Approach to Religious Destinations  (Case Study: Atabat in Iraq) Mohammad Reza Jalilvand Ph. D in Futures Studies, Faculty of Management, University of Tehran, […]
جولای 5, 2019

Examining the Behavioral Factors Influencing Strategic Decision Making: A Case Study on General Electric (GE)

Examining the Behavioral Factors Influencing Strategic Decision Making: A Case Study on General Electric (GE) Alain Verbeke Prof. of International Business Strategy, University of Calgary, Calgary, […]
جولای 2, 2019

Examining the Behavioral Factors Influencing Strategic Decision Making: A Case Study on General Electric (GE)

Examining the Behavioral Factors Influencing Strategic Decision Making: A Case Study on General Electric (GE) Alain Verbeke Prof. of International Business Strategy, University of Calgary, Calgary, […]